• Kernwaarden
  - Transparantie
  - Resultaat

  Intrinsieke leerdoelen
  In mijn praktijk is de cliënt - coach verhouding leidend. Dwz: leerdoelen zijn intrinsiek. Danwel: leerdoelen zijn verantwoordelijkheid van werknemer (al dan niet afgestemd met werkgever). 
  Coaching gebeurt adhv vooraf opgestelde leerdoelen en eventueel daaruit voortvloeiende actiepunten. Deze worden elke sessie geëvalueerd. Er wordt geen verslag gemaakt, maar cliënt kan er zelf voor kiezen inzage in leerdoelen te geven of zelf een verslag te schrijven. 
   
  Gezamenlijke intake - optioneel
  Indien er behoefte is aan een gezamenlijke intake tussen cliënt, werknemer en mij hanteer ik het volgende: het eerste half uur is gratis, de minuten erna breng ik in rekening overeenkomstig mijn uurtarief zoals weergegeven op de offerte.
   
  Evaluatiemomenten - optioneel
  Mocht werkgever een evaluatie moment willen, dan wordt ook hierin de cliënt betrokken. Dit valt buiten het traject en wordt ook berekend overeenkomstig mijn uurtarief.
   
  Reiskosten
  Voor gesprekken die bij werkgever plaatsvinden worden reiskosten in rekening gebracht á 0,19 ct/km.