• Wat is voice dialogue?

  In het kort
  Voice Dialogue = in gesprek met je innerlijke stemmen in je.

  In gesprek/dialoog met je innerlijke stemmen.
  De methode gaat er van uit dat we bestaan uit meerdere ikken (ofwel delen of innerlijke stemmen) zoals bijvoorbeeld:
  de perfectionist,
  de behulpzame,
  de professional,
  de controleur,
  de drammer,
  de pleaser,
  de innerlijke criticus,
  de leerling,
  de eigenzinnige.

  Maar hoe werkt zoiets als Voice Dialogue dan?
  In voice dialogue wordt gebruik gemaakt van de BUS metafoor. De bus is een vervoermiddel, en de delen/ikken zitten in je innerlijke bus. Ideaal gezien zit jij zelf achter het stuur en heb je de regie over de passagiers in je bus. Maar, dit is natuurlijk niet bij iedereen zo. Vaak zitten er delen achter het stuur die de overhand nemen, de touwtjes in handen hebben, terwijl we daar niet bewust voor kiezen. Denk maar aan de pleaser die vanzelfsprekend overal ja op zegt. Of de perfectionist die steeds wil dat je alles perfect doet. Je kunt hier behoorlijk veel last van hebben, omdat andere delen van jou niet of nauwelijks aan bod komen.

  Met Voice Dialogue breng je snel en effectief in beeld welke ikken in jouw innerlijke bus zitten. En leer je deze ikken kennen: waarom ze doen wat ze doen en wat de positieve intenties van deze ikken zijn. Met als doel: zelfregie. Bewust zélf achter het stuur gaan zitten en de ikken aansturen, in plaats van de ikken die jóu aansturen.

  Ontstaansgeschiedenis

  In de jaren ‘70 ontwikkelden Hal & Sidra Stone (beiden psycholoog) de Voice Dialogue methode. De methode heeft haar wortels in het Jungiaanse gedachtengoed, maar je vindt ook aspecten terug van Psychodrama, Transactionele Analyse, Gestalt, Psychosynthese, Client centered Therapie en Mindfulness. Voice Dialogue is geen therapierichting, maar een therapeutische werkmethode die leidt tot intensieve bewustmakende ervaringen voor de cliënt in zowel psychotherapeutische processen als coaching trajecten.

  Primaire en verstoten ikken
  Er wordt onderscheid gemaakt tussen primaire en verstoten ikken. Primaire ikken zijn vaak sterk ontwikkeld en vinden we geregeld achter het stuur van onze innerlijke bus. Verstoten ikken zitten eerder achterin of zelfs in de kofferbak. Denk aan De Pleaser die overactief werd toen één van de ouders ziek werd. Voor anderen zorgen, jezelf wegcijferen. Dit werd een primaire ik. De verstoten ik, denk aan de autonome, wacht af tot de pleaser een stap terug doet. Maar dit gaat vaak niet vanzelf, omdat de pleaser een heel belangrijke taak heeft: zorgen voor anderen.

  Rollen en functies van de ikken
  Alle ikken hebben een rol, een functie, die invloed hebben in ons. Hoe deze ikken tot uiting komen is bij iedereen anders. Onderzoeken hoe dat bij jou zit, geeft inzicht (= zelfkennis) en daarmee leer je steeds meer de regie te pakken.

  Hoe meer je je ikken leert kennen, hoe meer zicht je krijgt op hoe je functioneert.
  De basis van Voice Dialogue is leren om, zonder oordeel, te kijken (en luisteren) naar je ikken. Wie zit waar, hoe zitten ze, wat doen ze en welke kwaliteiten hebben ze. Als facilitator van een voice dialogue gesprek help ik je je even als het ware los te koppelen van een ik, waardoor letterlijk inzicht ontstaat over wat deze ik doet, wil en welke positieve intentie de ik heeft. 

  Ook kijk je naar de ontstaansgeschiedenis van de ikken: was er een specifieke gebeurtenis of een ervaring in je leven waardoor een ik in je leven kwam of een grotere rol ging spelen?

  Het kan zijn dat je versteld staat van aan de ene kant de eenvoud van deze methodiek en anderzijds het diepe inzicht en soms zelfs magische gevoel en wezenlijke effect wat het werken met voice dialogue geeft.

  Het vergroot zelfkennis en keuzevrijheid
  Hoe beter we al onze ikken leren kennen, hoe meer zicht we krijgen op hoe we functioneren. Het vergroot en verdiept onze zelfkennis én creëert mogelijkheden om op andere manieren om te gaan met het leven en de situaties waar we mee te maken krijgen.

  Vanuit het midden en met helicopter view
  Je leert door Voice Dialogue in te zetten niet alleen vanuit een helicopter view naar de verschillende ikken te kijken, maar kunt vanuit de neutrale positie (ook wel het 'midden' genoemd) ikken inzetten die iets nodig hebben.

  Denk bijvoorbeeld aan de pleaser die het moeilijk vindt om zelfzorg toe te passen. De zelfzorger wordt dan vanuit het midden uitgenodigd voor een gesprek. Deze ik zal dan geleidelijk aan in kracht toenemen, omdat deze met aandacht gehoord en gezien wordt. De pleaser is dan niet meer automatisch de eerste die voorin de innerlijke bus zit, maar kan met de zelfzorger samen gaan werken ten behoeve van het welzijn van de cliënt.

  Bewust kunnen kiezen
  Door bewuste keuzes te maken beschermen we onze kwetsbaarheid op een efficiëntere manier en voelen we ons krachtiger bij de beslissingen die we nemen.

  Wortels van voice dialogue

 • Voel je herkenning?

  Stemmetjes in je hoofd, delen die je in je hebt?
  Zoals de pleaser, de aanpasser, de criticus, de perfectionist, de faalangstige of onzekere? Dan is voice dialogue een prachtige vorm van coaching voor jou. En natuurlijk wil je eerst kennismaken, horen, voelen en zien wie ik ben en weten of we een klik hebben.

  Maaike, ik wil een gesprek met jou!