• Wat is voice dialogue?

  In het kort
  Voice Dialogue = in gesprek (dialoog) met je innerlijke stemmen (voices) in je.

  Iedereen heeft, bewust of onbewust, stemmen in zich die je bijvoorbeeld vertellen dat je iets niet kan. Of die je zeggen dat je beter je best zou moeten doen. Of je dwingen om rekening te houden met de gevoelens van anderen.

  Die stemmen worden in Voice Dialogue ook wel ikjes of delen genoemd. Maar als je goed luistert hoor je mensen ook zeggen: "Ik heb een stuk in mij dat het hier totaal niet mee eens is." of "Deze kant van mij laat ik liever niet zien!" Ook kun je het herkennen als iemand vertelt dat iets 'heel dubbel' voelt. Allemaal signalen dat er meer in je zit dan één stem.

  Hoe we de stemmen noemen maakt niet zoveel uit. Wat het waardevol maakt is: het erkennen dat we die stemmen hebben. Dat ze verschillend van elkaar zijn. En dat we ze leren kennen en erkennen. Zodat we kunnen kiezen: om op andere manieren om te gaan met het leven (in heden, verleden en toekomst) en de situaties waar we mee te maken krijgen.

  Voorbeelden van ikjes of delen
  de perfectionist,
  de behulpzame,
  de professional,
  de controleur,
  de drammer,
  de pleaser,
  de innerlijke criticus,
  de leerling,
  de eigenzinnige.

 • Maar hoe werkt zoiets als Voice Dialogue dan?
  In voice dialogue wordt gebruik gemaakt van de BUS metafoor. De bus is een vervoermiddel, en de delen/ikken zitten in je innerlijke bus. Ideaal gezien zit jij zelf achter het stuur en heb je de regie over de passagiers in je bus. Maar, dit is natuurlijk niet bij iedereen zo. Vaak zitten er delen achter het stuur die de overhand nemen, de touwtjes in handen hebben, terwijl we daar niet bewust voor kiezen. Denk maar aan de pleaser die vanzelfsprekend overal ja op zegt. Of de perfectionist die steeds wil dat je alles perfect doet. Je kunt hier behoorlijk veel last van hebben, omdat andere delen van jou niet of nauwelijks aan bod komen.


  Met Voice Dialogue breng je snel en effectief in beeld welke ikken in jouw innerlijke bus zitten. En je leert deze ikken kennen: waarom ze doen wat ze doen en wat de positieve intenties van deze ikken zijn. Met als doel: zelfregie.
  Bewust zélf achter het stuur gaan zitten en de ikken aansturen, in plaats van de ikken die jóu aansturen.

  Lees hier hoe zo'n voice dialogue sessie ervaren is door Anna!


  Ontstaansgeschiedenis

  In de jaren ‘70 ontwikkelden Hal & Sidra Stone (beiden psycholoog) de Voice Dialogue methode. De methode heeft haar wortels in het Jungiaanse gedachtengoed, maar je vindt ook aspecten terug van Psychodrama, Transactionele Analyse, Gestalt, Psychosynthese, Client centered Therapie en Mindfulness. Voice Dialogue is geen therapierichting, maar een therapeutische werkmethode die leidt tot intensieve bewustmakende ervaringen voor de cliënt in zowel psychotherapeutische processen als coaching trajecten.

  Primaire en verstoten ikken
  Er wordt onderscheid gemaakt tussen primaire en verstoten ikken. Primaire ikken zijn vaak sterk ontwikkeld en vinden we geregeld achter het stuur van onze innerlijke bus. Verstoten ikken zitten eerder achterin of zelfs in de kofferbak. Denk aan De Pleaser die overactief werd toen één van de ouders ziek werd. Voor anderen zorgen, jezelf wegcijferen. Dit werd een primaire ik. De verstoten ik, denk bijvoorbeeld aan de autonome of de zelfzorger, wacht vaak netjes af tot de pleaser een stap terug doet. Maar dit gaat alleen niet vanzelf, omdat de pleaser een heel belangrijke taak heeft: zorgen voor anderen.

  Rollen en functies van de ikken
  Alle ikken hebben een rol, een functie, die invloed hebben in ons. Hoe deze ikken tot uiting komen is bij iedereen anders. Onderzoeken hoe dat bij jou zit, geeft inzicht (= zelfkennis) en daarmee leer je steeds meer de regie te pakken.

  Hoe meer je je ikken leert kennen, hoe meer zicht je krijgt op hoe je functioneert.
  De basis van Voice Dialogue is leren om, meer en meer zonder oordeel, te kijken (en luisteren) naar je ikken. Wie zit waar, hoe zitten ze, wat doen ze en welke kwaliteiten hebben ze. Als facilitator van een voice dialogue gesprek help ik je even als het ware los te koppelen van een ik, waardoor letterlijk inzicht ontstaat over wat deze ik doet, wil en welke positieve intentie de ik heeft. 

  Ook kijk je naar de ontstaansgeschiedenis van de ikken: was er een specifieke gebeurtenis of een ervaring in je leven waardoor een ik in je leven kwam of een grotere rol ging spelen?

  Het kan zijn dat je versteld staat van aan de ene kant de eenvoud van deze methodiek en anderzijds het diepe inzicht en soms zelfs magische gevoel en wezenlijke effect wat het werken met voice dialogue geeft.

  Het vergroot zelfkennis en keuzevrijheid
  Hoe beter we al onze ikken leren kennen, hoe meer zicht we krijgen op hoe we functioneren. Het vergroot en verdiept onze zelfkennis én creëert mogelijkheden om op andere manieren om te gaan met het leven en de situaties waar we mee te maken krijgen.

 • Vanuit het midden en met helicopter view
  Je leert door Voice Dialogue in te zetten niet alleen vanuit een helicopter view naar de verschillende ikken te kijken, maar kunt vanuit de neutrale positie (ook wel het 'midden' genoemd) ikken inzetten die iets nodig hebben.

  Denk bijvoorbeeld aan de pleaser die het moeilijk vindt om zelfzorg toe te passen. De zelfzorger wordt dan vanuit het midden uitgenodigd voor een gesprek. Deze ik zal dan geleidelijk aan in kracht toenemen, omdat deze met aandacht gehoord en gezien wordt. De pleaser is dan niet meer automatisch de eerste die voorin de innerlijke bus zit, maar kan met de zelfzorger samen gaan werken ten behoeve van het welzijn van de cliënt.

  Bewust kunnen kiezen
  Door bewuste keuzes te maken beschermen we onze kwetsbaarheid op een efficiëntere manier en voelen we ons krachtiger bij de beslissingen die we nemen.

  Als onzekerheid jouw buschauffeur is
  Zit onzekerheid vaak voorin jouw innerlijke bus, dan kan je daar behoorlijk last van hebben. Dit deel in jou kent angst, heeft een gebrek aan zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen en lef ontwikkelen zich niet makkelijk als onzekerheid het stuur steeds overneemt.

  Ik help je graag om hier verandering in te brengen.

 • Herkenbaar?

  Stemmetjes in je hoofd, delen, kanten, stukjes die je in je hebt?
  Zoals de onzekere, de pleaser, de aanpasser, de criticus, de perfectionist of de twijfelaar? Dan is voice dialogue een prachtige vorm van coaching voor jou. En natuurlijk wil je eerst kennismaken, horen, voelen en zien wie ik ben en weten of we een klik hebben. Dat kan, gewoon gratis door je intake te plannen via mijn online agenda!

  Maaike, ik wil een gesprek met jou!